Lekcje Ekonomii dla Młodzieży

Słowa uczą, przykłady pociągają.

O projekcie

LEM czyli Projekt Lekcje Ekonomii dla Młodzieży powstał z wizji połączenia predyspozycji dwóch organizacji o różnym potencjale. Pierwszą z nich, posiadającą duże możliwości organizacyjne jest Stowarzyszenie KoLiber, natomiast druga – Instytut Misesa to prężnie rozwijająca się instytucja naukowa i wydawnicza.

Ze wspólnej idei powstał projekt, którego głównym celem jest zaznajomienie uczniów z podstawami nauki ekonomii oraz kształcenie przyszłej elity intelektualnej i biznesowej, która będzie przyczyniać się do rozwoju polskiej gospodarki.

Stowarzyszenie KoLiber Instytut Misesa

Projekt LEM pozwala nie tylko na łatwiejsze zrozumienie mechanizmu rynkowego, ale też na nabycie nowych kompetencji, dzięki którym młodzi ludzie będą mogli wyróżnić się w środowisku zawodowym i społecznym. Mając to na uwadze lekcje LEM są ciągiem logicznie ze sobą połączonych tematów.

Każda z nich jest zaprojektowana w innowacyjny sposób – w myśl łacińskiej zasady:

Słowa uczą, przykłady pociągają.

Projekt LEM oprócz znajomości teorii, kładzie nacisk na przygotowanie praktyczne. W zaplanowanych interakcjach, grach, scenach i zadaniach to uczniowie są głównymi bohaterami.

Pięć edycji LEM w liczbach:

0

miast

0

szkół

0

uczniów

0

lekcji

0

prowadzących

Tematy zajęć

Zakładamy przeprowadzenie sześciu lekcji. Szkoła może wybrać jeden z dwóch modeli prowadzenia zajęć. Pierwszy to przeprowadzenie sześciu lekcji w jednej z klas w ramach zajęć lekcyjnych. Drugi natomiast to zorganizowanie dwóch lekcji pokazowych w wybranych klasach, następnie zgromadzenie wystarczającej liczy osób chętnych, utworzenie grupy i zrealizowanie pozostałych tematów w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Terminy spotkań i kwestie organizacyjne prowadzący ustala w porozumieniu z dyrekcją i nauczycielami przy wsparciu koordynatora przypisanego do danego miasta.

1 lekcja

Po co nam ekonomia?

2 lekcja

Dlaczego woda jest tańsza od diamentów?
O wartości i wymianie słów kilka

3 lekcja

Historia i cechy pieniądza

4 lekcja

System bankowy

5 lekcja

Alokacja zasobów i podział bogactwa
Centralny plan czy wolny rynek?

6 lekcja

Oszczędzanie

Nasze referencje

Już od wielu lat Stowarzyszenie KoLiber oraz Instytut Misesa przyczyniają się do podnoszenia wiedzy ekonomicznej polskich uczniów. Potwierdzić to mogą Projekty, które zostały zrealizowane, a część nadal jest kontynuowana. Jednym z nich jest utworzony w 2011 roku przez KoLibra Projekt Latający Uniwersytet KoLibra (LUK) oraz projekt Lekcje Ekonomii dla Dzieci (LED). Natomiast Instytut Misesa prowadzi corocznie Zimową Szkołę Ekonomiczną i lekcje ekonomii.

Potwierdzeniem naszych kompetencji są zamieszczone poniżej przykładowe opinie partnerów, z którymi współpracowaliśmy:

Zobacz opinie

Podczas dotychczasowych edycji współpracowaliśmy już z ponad setką szkół w całej Polsce. Z wieloma szkołami nawiązujemy długotrwałe relacje i wracamy do nich z naszym projektem już kilka lat z rzędu. Szczegółowa lista szkół znajduje się poniżej.

Lista szkół

Jak zostać prowadzącym?

Prowadzącym jest osoba, która po przejściu rekrutacji i szkolenia prowadzi lekcje w wybranej przez siebie szkole ponadgimnazjalnej. Proces uczestnictwa w Projekcie LEM przebiega w kilku krokach:

 1. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego
 2. Kontakt z koordynatorem regionalnym
 3. Szkolenie
 4. Realizacja projektu

Każda z osób zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie jako prowadzący, jest zobowiązana wypełnić formularz rekrutacyjny.

Wypełnij formularz

Uwaga! Samo wypełnienie formularza nie oznacza przyjęcia do Projektu LEM. Decyzję dotyczącą zakwalifikowania do Projektu podejmuje koordynator regionalny.

W kolejnym kroku z prowadzącym kontaktuje się koordynator regionalny – przyporządkowany na podstawie preferowanego miejsca prowadzenia lekcji podanego przez prowadzącego w formularzu. Koordynator regionalny zapewnia prowadzącemu wszelkie środki służące realizacji lekcji m.in.:

 • Szkolenia,
 • Instrukcje,
 • Bieżące konsultacje,
 • Pomoc w znalezieniu szkoły
 • Pomoc w realizacji lekcji.
 • Kontakt do koordynatorów regionalnych

Obowiązki prowadzącego

 • Wybór szkoły ponadgimnazjalnej oraz ustalenie zasad współpracy z dyrekcją i nauczycielami, przy wsparciu koordynatora regionalnego projektu,
 • Udział w organizowanych szkoleniach (terminy szkoleń zostaną dopasowane w taki sposób, aby każdy mógł w nich uczestniczyć),
 • Realizacja lekcji w ustalonych indywidualnie z nauczycielem klasy terminach,
 • Wysyłanie do koordynatora informacji, uwag i spostrzeżeń na temat przeprowadzonych lekcji,
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z danym nauczycielem i zbieranie od niego informacji o odbiorze lekcji przez uczniów,
 • Zgłaszanie wszelkich uwag i ewentualnych problemów do koordynatora regionalnego.
 • Dbałość o dobry wizerunek Projektu.

Korzyści

Podniesienie własnych kompetencji w zakresie nauk ekonomicznych.

Zdobycie doświadczenia w prowadzeniu interaktywnych zajęć z uczniami.

Nabycie kompetencji miękkich (wystąpienia publiczne, dyskusja, autoprezentacja).

Uczestnictwo w projekcie, na bazie którego powstaje podręcznik do ekonomii wolnorynkowej dla szkół ponadgimnazjalnych.

Włączenie się w działania kształtujące świadomość ekonomiczną młodzieży.

Możliwość zrealizowania obowiązkowych praktyk (w zależności od kierunku studiów).

Idealny prowadzący

Jesteś:
 • młody (duchem)
Masz:
 • pozytywne podejście do ludzi i nastawienie do świata
 • wyższe wykształcenie lub jesteś w trakcie studiów
Chcesz:
 • nabyć kompetencje miękkie
 • zdobyć doświadczenie w prowadzeniu zajęć z uczniami
 • poszerzyć swoją wiedzę ekonomiczną
 • uczestniczyć w ciekawym projekcie
Uważasz, że:
 • edukacja ekonomiczna w Polsce jest niewystarczająca
Dołącz do nas

Mecenat

Szanowni Państwo! W przeciwieństwie do większości krajowych organizacji pozarządowych, my nie korzystamy z państwowych lub unijnych dotacji. Całość naszych działań w ramach Projektu LEM opiera się na działalności wolontariuszy i prywatnych darowiznach.

Jeżeli więc uważacie tak jak i my, że najlepszy przepis na prężną gospodarkę i redukcję podatków to wyedukowane ekonomicznie społeczeństwo, zachęcamy Was do wsparcia Projektu i zostania jego mecenasem. Bo oprócz czasu i chęci naszych wolontariuszy, potrzebne są nam również środki na realizację zajęć (rekwizyty, pomoce naukowe, materiały informacyjne, nagrody dla uczniów), a także na dojazd do zapraszających nas szkół.

1 uczeń

~7zł

1 klasa

~210zł

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa odpowiada za stronę finansową projektu LEM.

W imieniu naszych uczniów serdecznie dziękujemy za wszystkie darowizny! Listę mecenasów projektu można znaleźć tutaj:

Koordynatorzy projektu

Rafał Potempa

Koordynator do spraw organizacyjnych
tel.: 500 377 966
mail: rafal.potempa@mises.pl
Paweł Kot

Paweł Kot

Koordynator do spraw programowych
tel.: 668 788 707
mail: pawel.kot@mises.pl

Koordynatorzy lokalni projektu

Krzysztof Rajtarski

Koordynator Białystok i okolice
tel.: 604 224 672
mail:

Adam Cedrowicz

Koordynator Katowice i okolice
tel.: 795 568 978
mail:

Rafał Potempa

Koordynator Kraków i okolice
tel.: 500 377 966
mail:

Łukasz Jasiński

Koordynator Lublin i okolice
tel.: 669 363 538
mail:

Joanna Kosiada

Koordynator Łódź i okolice
tel.: 723 806 222
mail:

Karol Jędruszek

Koordynator Poznań i okolice
tel.: 509 469 089
mail:

Paweł Wawrzyniak

Koordynator Toruń/Bydgoszcz i okolice
tel.: 782 175 707
mail:

Karol Fedorowicz

Koordynator Szczcin i okolice
tel.: 662 362 816
mail:

Tomasz Malinowski

Koordynator Trójmiasto i okolice
tel.: 501 366 255
mail:

Sylwia Szymańska

Koordynator Warszawa i okolice
tel.: 798 795 782
mail:

Andrzej Janiec

Koordynator Wrocław i okolice
tel.: 517 782 131
mail:

Jakub Mościszewski

Koordynator województwo Podkarpacki
tel.: 660 479 995
mail:

Lekcje Ekonomii dla Młodzieży